Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder hoftebrudd, de fleste ramler innendørs. Det er vist at fallforebyggende trening er det enkelttiltaket som har størst effekt for å redusere fall blant eldre. 

Helsedirektoratet har anbefalinger om at eldre med nedsatt mobilitet bør utføre fallforebyggende øvelser minst tre ganger i uken. Men hvordan treningen skal utføres og hva man må ta hensyn til, er i liten grad kjent. 

BASIS 
BASIS er et gratis e-læringsprogram som skal styrke kunnskapen om fallforebyggende trening og behovet for fysisk aktivitet i hverdagen, og som også gir enkel tilgang til kvalitetssikrete metoder og programmer. 

BASIS finnes i tre målgruppetilpassede versjoner, for ansatte eller personer som jobber ved landets treningssentre, aktivitetssentre og institusjoner for eldre. 

Det er også utviklet et eget kurs for eldre som vil trene hjemme, med forslag til nivåbaserte treningsprogrammer. 

For ledere er det laget tips til hvordan de kan komme i gang, organisere og markedsføre tilbudet, og forslag til kommunikasjonsmateriell.

Leve hele livet
BASIS er en del av kvalitetsreformen Leve hele livet. Målet med Leve hele livet er at alle eldre skal få bedre hjelp, ha trygghet og støtte til å mestre livet. 

Om innholdet
BASIS kompetanseheving inneholder seks moduler, med en kombinasjon av fakta, filmer, intervjuer av fagpersoner og seniorer, animasjoner, spørsmål og refleksjonsoppgaver og oppsummeringer. I tillegg er det et omfattende sett med kildemateriale og tips til hvor man kan lese mer. 

Innholdet baserer seg på tilgjengelig fagkunnskap og mange års erfaring med fallforebyggende trening for målgruppene. BASIS kan gjennomføres individuelt eller i grupper, for eksempel i forbindelse med en fagutviklingsdag. Kurset tar omtrent 70-80 minutter å gjennomføre.

Etter gjennomført e-læring får man tilgang til en omfattende øvelsesbank med over 110 oppvarmings-, styrke-, balanse- og nedtrappingsøvelser inndelt etter funksjonsnivå. I øvelsesbanken kan man sette sammen sine egne treningsprogrammer eller velge noen ferdige nivåtilpassede programmer. Øvelsesbanken vil kunne være et viktig verktøy i en travel hverdag.

Etter gjennomført e-læring kan man også velge å ta en kunnskapstest, med diplom ved bestått test. 

Økt kunnskap, aktivitet og livskvalitet
Vi håper at mange vil ha bruk for e-læringen og øvelsesbanken for å få økt kunnskap om hvordan man bør tilrettelegge for effektiv, sikker og trygg balanse- og styrketrening og aktivitet i hverdagen for eldre på institusjon. 

Dersom vi får flere gode treningsgrupper rundt om i landet vil vi være med å opprettholde og styrke fysisk funksjon, bidra til økt livskvalitet og selvhjulpenhet i hverdagen og blant flere seniorer i årene som kommer. Lykke til med gjennomføringen.

Takk til
Mange har bidratt til utviklingen av e-læringen. Helsedirektoratet vil rette en spesiell takk til følgende aktører: 

  • NTNU ved avdeling Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap for gode bidrag med fagkunnskap til grunnarbeidet for utforming av e-læring og øvelsesbank.
  • De tre ressursgruppene for viktige innspill gjennom hele prosessen. Takk til alle deltagerne fra Drammen kommune, Eidsberg kommune, Hamar kommune, Hurum kommune, Kristiansand kommune, Oslo kommune, Røyken kommune, Verdal kommune, 3T-Treningssenter, Atlet Fysio, Gnist trening og helse, Magnat Center, Skullerud Sport Senter, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, OsloMet og Lillian i Troms.
  • Plott for godt samarbeid gjennom hele prosessen.

I e-læringen er en rekke personer intervjuet og i øvelsesbanken og e-læringer er en rekke øvelser demonstrert. Et stort takk til alle dere som har bidratt med refleksjoner og erfaringer fra hverdagen og demonstrert øvelsene. 

  • Intervjuobjektene Vidar, Linda, Per, Geir Espen, Lilly Therese, Liudmyla og deltagerne på treningsgruppene ved Magnat Center og Simensbråten-Ekeberg seniorsenter
  • Gjestfrihet ved Magnat Center, Oslo kommune Simensbråten-Ekeberg seniorsenter og Lørenskog kommune ved Rolvsrudhjemmet
  • Merethe og Haakon for aktive bidrag i e-læring og øvelsesbank

Takk også til flere andre som har gitt verdifulle og helt avgjørende bidrag for gjennomføringen: Virke Trening, Muscle Animations, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, Diabetesforbundet og Schweinhund.