Målrettet trening kan hjelpe eldre til bedre fysisk funksjon, mindre risiko for fall og økt livskvalitet.

BASIS er et gratis e-læringsprogram som skal styrke kunnskapen om fallforebyggende trening og behov for fysisk aktivitet i hverdagen blant ansatte eller personer som jobber ved landets treningssentre, aktivitetssentre og institusjoner for eldre.

BASIS finnes i tre kursversjoner – en tilpasset hver av disse målgruppene. Kursene inneholder seks moduler, og de tar en drøy time å gjennomføre.

Etter gjennomført kurs får man tilgang til en omfattende øvelsesbank der man kan hente ut faste treningsprogrammer eller lage sine egne.

Øvelsesbanken er oppdatert med nye øvelser i september 2020