Til deg som jobber med eldre mennesker

Målrettet trening kan hjelpe eldre til bedre fysisk funksjon, mindre risiko for fall og økt livskvalitet. 

BASIS er et gratis e-læringsprogram som skal styrke kunnskapen om fallforebyggende trening og behov for fysisk aktivitet i hverdagen blant ansatte eller personer som jobber ved landets treningssentre, aktivitetssentre og institusjoner for eldre.

Til deg som vil trene for deg selv

Når du blir eldre øker faren for å falle. Fallforebyggende trening er derfor viktig – og det er viktig at du trener riktig.