Brosjyrer/foldere/digitale hjelpemidler

Foldere om fallforebyggende øvelser fra Helsedirektoratet

Noen gangvanskerGangvansker med
hjelpemidler
InstitusjonØvelseshefte Otago


65+ Øvelser som holder deg i form
Trygghet i hjemmet for eldreSikkerhetskort for eldreTiltakspakke Forebygging av fall i helseinstitusjoner

Plakat fallforebygging institusjonGenerelt treningsprogram for å styrke fysisk
funksjon blant eldre (engelsk)

Fagartikler


Anbefalinger fysisk aktivitet og fallforebyggende trening
Fysisk aktivitet eldre og treningsvanerFysisk aktivitet og eldres helse – gå på!Forebyggende gruppetrening for hjemmeboende eldre: Hvem deltar og hva gir motivasjon til å delta?

Slik kan eldre få god trening på sykehjem
Slik kan beboere på sykehjem bli mer aktive
Trening mot apati hos dementeTreningsteknologi – en del av et fremtidig fallforebyggende tilbud?

PreventIT – Trening integrert i daglige aktiviteterDenne appen lurer inn treningExercise for preventing falls in older people living in the community (engelsk)Norsk Funksjonsskjema


Funksjonsskjema – Barthel ADL-indeks

Rapporter og bøker


Rapporten: Fysisk aktivitet og trening på sykehjem
Aktivitetshåndboken (eget kapittel om eldre)
Skadebildet i Norge Fordeling etter utvalgte temaområder

Styrketrening i teori og praksis (eget kapitel om styrketrening for eldre)


Fysisk aktivitet og trening for eldre: Betydning av fysisk kapasitet og funksjon
Aldring og bevegelse Fysioterapi for eldreThe Palgrave Handbook of Ageing and Physical Activity Promotion Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling

Video, podcast og apper

Rapporten: Fysisk aktivitet og trening sykehjemBydel Nordstrand fallforebyggingDemens og fysisk aktivitet – Elisabeth Telenius kortDemens og fysisk aktivitet – Elisabeth Telenius lang


Bruk av sykkel på sykehjem

Musikkbasert miljøbehandling

Videoer av hvordan komme seg ned og opp ifra gulvet

Hverdagsglede – å være aktiv

Motiverende intervju – podkast fra Helsedirektoratet

En introduksjonÅ begynne å trene – Solveigs beste tips

Apper

Spill deg klok på fallStyrk

Kurs og e-læring

FørstehjelpFallforebygging på helseinstitusjoner – Helse VestFallforebygging helseinstitusjon Helse Sør-ØstABC Musikkbasert miljøbehandling

Nettsider


Aktører


Har du tips om arbeid eller artikler som kan deles her? Si fra til oss, så legger vi det ut!

Send inn forslag på post@basis-fallforebygging.no